Bedenktijd en retourneren, herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze bedenktijd kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan een online besteld product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. Dezelfde voorwaarden gelden uiteraard ook voor woonitems, meubels, lampen en woonaccessoires die in de studio van Vieve Home gekocht zijn.

De herroepingstermijn

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een email, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen naar info@vievehome.com. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren of terug te brengen naar de studio van Vieve Home. Het afleveradres van de studio is: Ringlaan 9, 3743DA Baarn. Goepend van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00-14:00 uur. Woensdag, zaterdag en zondag op afspraak.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor het terugbrengen of de retourzending. Wij schatten dat de kosten voor retourzending binnen Nederland ca. € 6,75 (voor een pakket tot 10 kg) en ca. € 13,- (voor een pakket tussen 10 – 23 kg) zullen bedragen. Voor grotere pakketten en voor verzendingen vanuit België gelden andere tarieven voor de retourzending. Informeer hierover bij uw postvervoerder.

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
_Aan VIEVE HOME hoofdkantoor, Ringlaan 9 3743DA Baarn, info@vievehome.com

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:
 de verkoop van de volgende goederen:

 de levering van de volgende digitale inhoud:

 de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*:

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

 

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is_