Disclaimer voor vievehome.com

VIEVE HOME (Kamer van Koophandel: 74165232) verleent u hierbij toegang tot vievehome.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen. VIEVE HOME behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

VIEVE HOME spant zich in om de inhoud van vievehome.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op vievehome.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VIEVE HOME. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op vievehome.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met VIEVE HOME. Voor op vievehome.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VIEVE HOME nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VIEVE HOME. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VIEVE HOME, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.